HEINRICH HEINE(Hajnrih Hajne) (1797.-1856.)

                            … Jedna jaka crna barka                                 na turobni jedri put                                 u njoj ćute poniknute                                 straže mrtvog, ko kam krut.                                 Lica snena,…

Giacomo Leopardi (1798.-1837.)

                            … Drag mi vazda beše taj usamljen breg                                 i živica ova koja mom pogledu                                 najdalji deo vidika sakriva.                                 Ali tu sedeći…

MIHAIL JURJEVIČ LJERMONTOV (1814.-1841.)

… Protiču valovi jedan za drugim,                                 pljušte uz potmuli huk;                                 Prolaze ljudi u grupama dugim                                 jedan za drugim, uz muk.                                 Slobodni…

ALEKSANDAR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799.-1837.)

                            … Voleo sam vas; moja ljubav stara                                 još uvek, možda, spi u srcu mome.                                 Al zašto ona nemir da vam stvara?                                …

VICTOR HUGO( Viktor Igo) (1802.-1885.)

VICTOR HUGO( Viktor Igo)   (1802.-1885.) … Kraj nemirnih vala, videh jednog dana,                                  sa jedrima širom,                                 brzi brod ovijen vetrom sa svih strana,       …